Neuvottelutulos saavutettu 7.2.2018

Jyrki Fahlström
7.2.2018

Rautatiealan sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos 7.2.2018 jonka johdosta ylityö ja vuoronvaihtokielto puretaan välittömästi.

Neuvottelutulos tarvitsee vielä neuvotteluosapuolten päättävien elinten käsittelyn, Raideammttilaisten valtuusto käsittelee asiaa 13.2.2018 ja JHL:n hallitus 15.2.2018.

https://www.jhl.fi/rautatiealalle-neuvottelutulos-3/